Inloggen

Log in met een UZI-pas.

1. Plaats de UZI-pas in de kaartlezer.
2. Wacht tot het groene lampje brandt.
3.
4. Op uw computer verschijnt een popupscherm:
    'Digitaal certificaat'
    - Selecteer een certificaat
    - Druk op OK
5. Op uw computer verschijnt opnieuw een popupscherm:
    'Voer pin in'
    - Voer de pincode van uw UZI-pas in
    - Druk op OK